Disclaimer


VEZWerkplein is uitsluitend een platform waarop VEZ-werkzoekenden in contact gebracht worden met VEZPartners/werkgevers.

De VEZ heeft geen bemiddelende of intermediaire rol tussen VEZwerkzoekenden en VEZpartners/werkgevers en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens VEZwerkzoekenden en/of VEZpartners/werkgevers die via VEZWerkplein met elkaar in contact komen.